Muuseum ootab külla lasteaialapsi

Ringhäälingumuuseum ootab külla lasteaialapsi, kellele pakutakse 45 minutit kestvat muuseumitundi. Tunni käigus tehakse lastele miniekskursioon püsinäitusel, uudistatakse vanaisade-vanaemade raadiovastuvõtjaid ja televiisoreid ning proovitakse mõned neist tööle panna.

Helistuudios salvestatakse kuuldemäng „Koerte kohus“, milles kõik lapsed saavad kaasa mängida. Valminud kuuldemäng saadetakse lastele nädala jooksul.

Programmis osalemine maksab 2 eurot ühele lapsele.

Info ja tellimine: 385 7055

EV100 kunstiprogrammi suurprojekt „Kunstnikud kogudesˮ – Raul Keller Eesti Ringhäälingumuuseumis!

Reedel, 10. augustil toimub Eesti Ringhäälingumuuseumis kunstnik Raul Kelleri eksperimentaalne avalik salvestus. Seekordse ettevõtmise keskmes on 1938. aastal Berliini firma Sander ja Janzen ehitatud lakiplaadikirjutaja Saja Synchron, mis oli omal ajal kõige moodsam ja arenenum salvestustehnoloogia. Seadeldis võimaldas jäädvustada raadiosaateid ja muusikat ning neid hiljem raadioeetris taasesitada.

Eesti Ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver ja kunstnik Raul Keller. Foto: Maarin Ektermann

Eesti Ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver ja kunstnik Raul Keller. Foto: Maarin Ektermann

Ajakava reedel, 10. augustil:
Kell 16 – Ekskursioon Eesti Ringhäälingumuuseumis (Juhan Sihver)
Kell 17 – Eksperimentaalne avalik salvestus otse-eetris lakiplaadikirjutaja Saja Synchroniga.
Kavas:
• Raul Kelleri radiofooniline kompositsioon ja vabaimpro modulaarsüntesaatoril
• Vabaimprovisatsiooniduo Post Horn (Raul Keller ja Hello Upan)
• 1930ndate muusika bluusiduo Ringhold (Kalle ja Eleonora Tikas) esituses

Raul Kelleri projekt Eesti Ringhäälingumuuseumis
Publik saab osa unikaalsest salvestusest ja hiljem selle esmakordsest kuulamiskogemusest. Raul Kelleri etteastel tekib radiofooniline teos, mis tegeleb raadio kui signaali ja eetri kui füüsilise materjaliga ning sisaldab endas nii ajaloolist raadioheli kui ka modulaarsüntesaatoril genereeritud signaali ja impulsse. Heli ning mürauuringutele keskendub ka eksperimentaalse vabaimprovisatsiooniduo Post Horn (Raul Keller ja Hello Upan) esitus. Bluusiduo Ringhold (Kalle ja Eleonora Tikas) lisab sellele oma ettekujutuse muusikast, mille sarnast oleks võinud 1930-ndatel raadiost kuulata.

Lõigatud lakiplaatidel on kindel eluiga – iga korraga muudab kuulamine plaadi signaali ja müra suhet – signaal kaob ja asendub lakikihist väljakuluva füüsilise müraga. Füüsilisus on sama efemeerne kui raadioeeter. Autorid taaselustavad seega ühe museaali loo, muudavad selle korraks elavaks ja kirjutavad juurde uue peatüki.

Avalik salvestus on üks osa “Kunstnikud kogudes” projektist Eesti Ringhäälingumuuseumis. Oktoobri lõpus avatakse muuseumi püsiekspositsiooni täiendusena lakiplaadikirjutaja Saja Synchroni tööprotsessi tutvustav väljapanek, kus on võimalik kuulata ka salvestusel kirjutatud helikoopiat.

Projektist „Kunstnikud kogudesˮ
Spetsiaalselt juubeliaastaks ellu kutsutud EV100 kunstiprogrammi suurprojekt viib kümme kunstnikku kokku kümne (väike)muuseumiga üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle mõtestamiseks ja tänapäevaga sidumiseks uusi viise. Projekti käigus viibisid kunstnikud kuni kaks nädalat valitud muuseumi juures residentuuris, tutvudes põhjalikumalt selle ajaloo, kogude ja igapäevase toimimisega. Residentuuri tulemuseks on kümme väga erinevat näitust, sekkumist püsiekspositsiooni või kogude uudset tõlgendamist. Kunstnike töötamine kogude või arhiividega on Lääne kaasaegses kunstis küllaltki levinud praktika, kuid Eestis on katse sellise põhjalikkusega uusi ühendusi luua ja kogukondi sidustada esmakordne.

Rohkem infot sündmuste kohta ning „Kunstnikud kogudes” järgmised avamised http://proloogkool.eu/kunstnikudkogudes ja Facebookist: kunstnikud kogudes.

Muuseum pakub koostöös Türi valla ettevõtjatega programmi „Alpakad, lilled ja raadio“

Reis algab Poaka külas tegutsevast Wile farmist, kus tutvustatakse Lõuna-Ameerikast pärit villaloomi alpakasid, räägitakse kuidas nad meie kliimas hakkama saavad, mida söövad ja mida nende villast teha saab. Soovijatel on võimalik proovida villa ketramist ning osta alpakavillast tooteid.

Teine peatuspunkt on Türil asuv Eesti Ringhäälingumuuseum, kus  tehakse giidiga ringkäik muuseumi püsinäitusel. Käivitatakse vanu vastuvõtjaid, kuulatakse katkendeid raadiosaadetest ja salvestatakse lühikuuldemäng.

Retla külas ootab huvilisi Elise Aed. Järvamaa suurimas puukoolis, kus lisaks dekoratiivsetele okas- ja lehtpuudele ning põõsastele kasvatatakse ka püsililli, tehakse külalistele ringkäik kasvuhoones ja puukoolis ning räägitakse lähemalt taimede hingeelust.

Võimalus kasutada piknikuplatsi ja taimi kaasa osta. 

Paketti saab tellida 1. maist  1. oktoobrini ja see maksab 10 eurot ühele osalejale.

Tellimiseks tuleb saata e-kiri  aadressile rhmuuseum[ät]rhmuuseum.ee

Muuseumiöö

Muuseumiöö Ringhäälingumuuseumis

Laupäeval, 19. mail toimub järjekorras kümnes üle-eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab pealkirja “Öös on pidu”. Muuseumides toimub kümneid eriekskursioone, töötubasid, kontserte, etendusi, tantsuõhtuid  ja muud. Kokku võtab  tänavu muuseumiööst osa üle 200 muuseumi, arhiivi, kiriku ja mõisa.

Eesti Ringhäälingumuuseum on muuseumiööl kõigile tasuta avatud kell 18-23. Uudistada saab täiendatud püsinäitust, mille kohta giid on valmis huvilistele selgitusi jagama. Raadionäitusel käivitatakse „kõvasträäkija“ ja vastuvõtjad Pioneer (1935), Philips BD 733 ( 1953), Estonia (1958) ning Estonia-3 (1965).

Muuseumiöö

Muuseumiöö

EV100 projekt “Kunstnikud kogudes” viib kokku kunstnikud ja väikemuuseumid üle Eesti

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast inspireeritud projekt “Kunstnikud kogudes” viib kokku kümme Eesti kaasaegset kunstnikku ja väikemuuseumit üle Eesti. Näitustesari tõmbab tähelepanu kogukondlikule kultuuripärandile ning pakub selle mõtestamiseks ja kaasajaga sidumiseks uusi viise.

 Eesti Vabariik 100 kunstiprogrammi kuuluva projekti „Kunstnikud kogudes“ raames viibivad kunstnikud valitud muuseumi juures residentuuris, mille jooksul tutvuvad selle ajaloo, kujunemise, igapäevase toimimise ning kogudega. „On rõõm tõdeda, et muuseumitel on olnud valmidus lasta kunstnikud oma köögipoolele. Projektis osaleva kunstniku jaoks on see eksperimentaalne projekt aga võimalus õppida süvitsi tundma ühte Eesti paika või teemat, astuda kõrvale tavapärasest galerii-ringlusest ning panna proovile oma ideed, töömeetodid ja hoiakud,“ sõnas üks projektijuhtidest Maarin Ektermann.

Kümne residentuuri tulemusena valmivad kümme näitust, mis on inspireeritud muuseumi püsiekspositsioonist või muuseumi kogude tõlgendamisest. „Kunstnikud töötamas muuseumi kollektsioonidega või arhiivides on Lääne kaasaegses kunstis küllaltki levinud praktika, kuid Eestis on sellise haardega projekt esmakordne. Projekti keskmes on selle regionaalne mõõde, võimalus uurida põhjalikumalt Eesti eri paikade igapäeva- ja pärandielu ning töötada koos kohaliku kogukonnaga,“ selgitas kaaskorraldaja Mary-Ann Talvistu.

Projektis osalevad:

 • Raul Keller ja Eesti Ringhäälingumuuseum Türil
 • Mihkel Ilus ja A.H.Tammsaare muuseum Vargamäel
 • Jass Kaselaan ja Saaremaa Muuseum Kuressaares
 • Marge Monko ja Võrumaa Muuseum
 • Laura Põld ja Kunda Tsemendimuuseum
 • Flo Kasearu ja Koidula Muuseum Pärnus
 • Jaanus Samma ja Liivi Muuseum Alatskivil
 • Jevgeni Zolotko ja Sillamäe Muuseum
 • Eva Mustonen ja Seto Talumuuseum Värskas
 • Aet Ader & Laur Kaunissaare ning Narva-Jõesuu Koduloomuuseum

 

Projekti veavad kunstiteadlased Maarin Ektermann ja Mary-Ann Talvistu (Kumu Kunstimuuseum) ning graafiline disainer on Viktor Gurov.

Rohkem infot: http://proloogkool.eu/kunstnikudkogudes

FB: https://www.facebook.com/kunstnikudkogudes/

#kunstnikudkogudes #EV100kunstiprogramm

 

EV100 kunstiprogrammi korraldavad Riigikantselei Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond koos kunstiprogrammi koordineerivate Kaasaegse Kunsti

Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega. Täpsema info programmi ürituste kohta leiab https://www.ev100.ee/et/kunstnikudkogudes

ja www.EV100.ee/kunst.

Ringhäälingumuuseum on Eesti Vabariigi 100. aastapäeval avatud

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval on Eesti Ringhäälingumuuseum avatud kella kümnest kuni kella kolmeni. Külastamine on 24. veebruaril kõigile tasuta.

Ringhäälingumuuseumi püsinäitusel saab tutvuda raadio ja televisiooni ajalooga.
Eksponeerime vastuvõtjaid, ringhäälinguajaloos olulist rolli etendanud isikute vahakujusid, reporterite töövahendeid, fotomaterjale, ning ringhäälingu stuudio- ja saatetehnikat.

Eesti Ringhäälingumuuseum on mittetulundusühing, mis asutati 29. aprillil
1999 ja mille liikmeteks on Türi Vallavalitsus, AS Levira, Eesti Rahvusringhääling ning Ringhäälingumuuseumi Toetajate Ühing.

Jaama ehitamine 1937

Türi saatejaama lugu

Eesti Ringhäälingumuuseumi fotonäitust „Türi saatejaama lugu“ saab vaadata  Türi muuseumis. Näitusega tähistatakse saatejaama valmimise 80. aastapäeva.

Näitusel eksponeeritud 55 foto abil jutustatakse vaatajale kunagise Euroopa moodsaima antennimastiga saatejaama lugu selle rajamise algusest kuni hävitamiseni. Piltidelt saab jälgida vundamendikraavide kaevamist, hoonete müüride kerkimist, jahutusvee tiigi rajamist ja 196,6 meetri kõrguse antennimasti püstitamist. Näituse viimane foto on purustatud jaamast.

Riigi Ringhäälingu Türi saatejaama ehitustöödega alustati 1936. aasta suvel, tööd alustas jaam 15. detsembril 1937. Raadiosaatejaam õhiti taganeva Punaarmee poolt suvel 1941.

Näitus jääb avatuks 2018.a. jaanuari lõpuni.

Eesti Ringhäälingumuuseum uueneb

Kahe aasta jooksul loodetakse leida vajalikud vahendid ja avada senisest ülevaatlikum väljapanek ringhäälingu ning raadiotööstuse ajaloost.

Muuseumi direktori Juhan Sihvri sõnul on praegu eksponeeritav raadionäitus koostatud aastatel 2000-2001, mil muuseum oli veel loomisjärgus, muuseumikogu tagasihoidlik ja seetõttu ei saanud koostajad eesmärgiks seada ringhäälinguloo „jutustamist“ vaid piirdusid nn. tulmenäitusega. Täna on muuseumi kogus ligi 4000 museaali ning seega olemas võimalused sisuka ja huvitava väljapaneku loomiseks.

Praguseks on vastavalt uuenduste kavale muuseumihoone välisseinale paigaldatud temaatiline mininäitus ja laiendatud raadiovastuvõtjate väljapanekut.

Eesti ringhäälingumuuseumi arendamist toetavad Türi vallavalitsus, MTÜ Ringhäälingumuuseumi toetajate ühing ja LEADER programm.

Muuseumiöö Ringhäälingumuuseumis

Laupäeval, 20. mail toimub järjekorras üheksas üle-eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab pealkirja “Öös on mänge”. Muuseumides toimub kümneid eriekskursioone, mänguteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud. Kokku võtab  tänavu muuseumiööst osa üle 190 muuseumi.

Eesti Ringhäälingumuuseum on muuseumiööl kõigile tasuta avatud kell 18-23. Uudistada saab täiendatud püsinäitust, mille kohta giid on valmis huvilistele selgitusi jagama. Kell 19-22 „mängivad“ raadionäitusel vastuvõtjad Pioneer (1935), Philips 525 A (1936), Philips BD 733 ( 1953), Estonia (1958), Estonia-3 (1965)

Ringhäälingumuuseum ja Türi elamuspark pakuvad kooligruppidele paketti „Stuudiost seiklusrajale“

Programm algab Ringhäälingumuuseumist, kus räägitakse raadio  ja televisiooni ajaloost, kuulatakse arhiivisalvestisi,  käivitatakse vanu raadio- ja televastuvõtjaid ning salvestatakse lühikuuldemäng, mis jääb osalejatele.

Kõrgessaare voorestikus asuvas Türi elamuspargis (1,5 km kesklinnast) on viis erineva raskusastmega rada, mis sobivad turnimiseks nii suurtele kui väikestele.

Paketti saab tellida 1. maist  1. oktoobrini

Tellimine:  rhmuuseum[ät]rhmuuseum.ee

Paketi hind:

 • 1.-4. klass – 9 eurot osaleja
 • 5.-12. klass – 12 eurot osaleja