Muuseum ootab külla lasteaialapsi

Ringhäälingumuuseum ootab külla lasteaialapsi, kellele pakutakse 45 minutit kestvat muuseumitundi. Tunni käigus tehakse lastele miniekskursioon püsinäitusel, uudistatakse vanaisade-vanaemade raadiovastuvõtjaid ja televiisoreid ning proovitakse mõned neist tööle panna.

Helistuudios salvestatakse kuuldemäng „Koerte kohus“, milles kõik lapsed saavad kaasa mängida. Valminud kuuldemäng saadetakse lastele nädala jooksul.

Programmis osalemine maksab 2 eurot ühele lapsele.

Info ja tellimine: 385 7055