EESTI RINGHÄÄLINGUMUUSEUMI KOGUMISPOLIITIKA

1. Kogumispoliitika üldsätted

 1.1. Eesti Ringhäälingumuuseum on mittetulundusühing, mis kogub, uurib ja säilitab ringhäälinguajalooga (raadio ja televisioon) seotud kultuuriväärtuslikke objekte ning korraldab nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, väärtustades seeläbi rahvusliku ringhäälingu ajalugu ja arendades ringhäälingukultuuri.

1.2. Muuseumikogu täiendatakse eesmärgipäraselt selle terviklikkuse põhimõttest lähtudes.

1.3. Muuseum lähtub kogumistöös mittetulundusühingu Eesti Ringhäälingumuuseum põhikirjast ja muuseumi kogumispoliitikast.

1.4. Eesti Ringhäälingumuuseum ei konkureeri teiste muuseumidega museaalide omandamisel ning püüab arvestada teiste sarnase ainevaldkonna muuseumide kogumispoliitikatega.

 

2. Muuseumikogu täiendamise põhimõtted

2.1. Muuseumi kogumispiirkonnaks on Eesti Vabariik.

2.2. Eesti Ringhäälingumuuseum kogub:

 • Ringhäälingusaadete ja -programmide koostamiseks, tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutatud tehnilisi seadmeid ning vahendeid.
 • Ringhäälingusaadete ja -programmide koostamist, tootmist, töötlemist, edastamist ja vastuvõtmist kajastavaid foto-, video- ja audiomaterjale ning kunstiteoseid.
 • Ringhäälingusaadete ja -programmide ajaloo, koostamise, tootmise, töötlemise, edastamise ja vastuvõtmisega seotud trükiseid ja dokumente.
 • Ringhäälingusaadete ja -programmide koostamiseks, tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutatud tehniliste seadmetega seotud dokumente, trükiseid ning fotomaterjale.
 • Ringhäälinguorganisatsioonide tegevuse ja töötajatega seotud esemeid ja materjale.
 • Eesti raadiotehaste ajalugu kajastavaid dokumente, trükiseid, fotosid ja esemeid.

2.3. Eesti Ringhäälingumuuseumi kogusse võetakse vastu objekte,

 • mille seotus rahvusliku ringhäälingu ajalooga on tuvastatud;
 • millele spetsialistide poolt on omistatud ajalooline väärtus;
 • mis on kasutatavad ringhäälingu ajaloo tutvustamiseks.

2.4. Eesti Ringhäälingumuuseumi kogusse ei võeta vastu objekte,

 • mis ei vasta muuseumi kogumispoliitikale;
 • mis ei oma seost rahvusliku ringhäälingu (raadio ja televisioon) ajalooga;
 • mille säilitamiseks, eksponeerimiseks või mille üle arvestuse pidamiseks puuduvad tingimused ja võimalused;
 • mille üleandja esitab eritingimusi, mis on vastuolus muuseumi ja selle külastajate pikaajaliste huvidega.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar