Projekti “Eesti Ringhäälingumuuseumi edasiarendamine” toetas Leader-meetme abil Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

Projekti eesmärk: Eesti Ringhäälingumuuseum on atraktiivne, informatiivne ning populaarne mäluasutus, mis tutvustab Eesti ringhäälingu ajalugu, olulist osa meie kultuuriloost ja pärandist. Muuseum pakub erinevate sihtgruppide huve arvestavaid kvaliteetseid vaba aja veetmise võimalusi ning kasutab nüüdisaegseid tehnilisi lahendusi.

Projekti käigus tellitakse ja paigaldatakse inventar- vitriinid, raadioriiulid, kuulutustetulp ja helipingid, millel istudes on võimalik kuulata arhiivisalvestisi. Inventar on valmistatud muuseumi sisekujunduse ja ekspositsiooniprojekti alusel ning eksponeeritavate esemete-materjalide hulk suureneb 50%.

Soetatakse audiogiidid ja tehnika audio ning videosalvestiste esitamiseks. Selle tulemusena on muuseumi külastajal võimalik tutvuda erinevate salvestistega, kuulata ekspositsiooni toetavaid lugusid ning fakte nii eesti kui inglise keeles.

Tellitakse stendid, millel ringhäälingu ajalugu ja tänapäeva kujutavad ning kirjeldavad tekstid, dokumendid ning fotod. Näituse põhiinfo esitatakse eesti ja inglise keeles.

Paigaldatakse hoone välisseinale fotopaneelid ( friisidena, millel pvc-võrgule trükitud temaatilised fotod kinnitatakse puitpaneelidel hoone seinale). Fotopaneelid mõjuvad väikese temaatilise välinäitusena, tõmbavad tähelepanu, äratavad huvi nii möödasõitjas kui kohalikus elanikus ning kutsuvad muuseumiga tutvuma.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus mai 2017 – aprill 2019.