1935

juuni-juuli Riigi Ringhäälingu laboratooriumis valmisid katsesaatja ja vastuvõtuseadmed uue saatejaama asukoha selgitamiseks.
juuli Riigi Ringhääling alustas kiirgusvälja uurimisi Paides, Türil ja Põltsamaal.
sügis Uus saatejaam otsustati ehitada Türile.
detsember Raadionõukogu kinnitas uuele saatjale esitatavad tehnilised tingimused.

1936

veebruar Pakkumised olid saabunud NSV Liidust, Saksamaalt (Telefunken), Inglismaalt (Marconi), Prantsusmaalt (SFR), Hollandist (Philips) ja Lätist (VEF).
veebruar Saatejaama aparatuur otsustati tellida firmalt “Marconi Wireless Telegraph Co”.
mai Määrati kindlaks saatejaama lõplik asukoht.
suvi Saatejaama antennimast telliti USA firmalt “Electric Transmission Ltd.”.
4.august Teedeministeerium kinnitas saatejaama hoone projekti.
6.august Türi linnavalitsus otsustas müüa Riigi Ringhäälingule maa saatejaama ehitamiseks.
september Alustati masti vundamendi rajamist.
sügis Alustati saatejaama hoonete ehitamist.
detsember Inglismaalt saabusid masti osad, mis tormi kätte sattunud laeval olid kõverdunud ja muutunud kasutamiskõlbmatuks.

1937

mai

Inglismaalt saabusid uued masti osad.
18. mai Alustati masti monteerimist.
9. juuli Mast saavutas projektikõrguse (196,6 m maapinnast).
20. juuli Fred Olbrei juhitud komisjon võttis masti vastu.
15. oktoober Esimene katsesaade.
15. detsember Türi raadiosaatejaam alustas tööd.

ehitajad

1941

10. juuli Taganev Punaarmee õhkis Türi raadiosaatejaama.

purustatud

1942

sügis Purustatud saatejaama territooriumile hakati püstitama Poolast toodus trofeesaatjat, mille mast monteeriti kokku ~3 meetri pikkustest terastorudest.

 

1943

jaanuar Saatejaam alustas tööd.

1943_1944

1944

september Saksa väed õhkisid Türi saatejaama.