Jahutusvee basseini ehitamine.

Ringhäälingumuuseum avab fotonäituse

Eesti Ringhäälingumuuseum avab 24. septembril haruldastest fotodest koostatud näituse „Türi raadiosaatejaama rajamine 1936-1937“. Näitusel on eksponeeritud nelikümmend dokumentaalfotot, millelt võib näha, kuidas kerkisid saatejaama hooned ja Euroopa moodsaim antennimast.

Fotod kinkis 2016. aastal muuseumile Märt-Martin Arengu, kes avastas need oma vanaisa Rudolf Arengu arhiivi. Tema sõnul töötas Rudolf Arengu Türil Teedeministeeriumi Avalikkude Tööde Osakonna poolt komandeerituna Riigi Ringhäälingu saate- ja jõujaama ehitustöödel 1936-1938 tehniku ja tööde juhataja asetäitjana.

Riigi Ringhääling hakkas 1936.aaastal uut saatejaama rajama põhjusel, et Tallinna ja Tartu saatejaamade abil ei suudetud tagada korraliku raadiolevi terves riigis. Väikelinn Türi valiti saatejaama asukohaks mõõtmistulemuste põhjal.

Saatejaam läks esmakordselt eetrisse 15. detsembril 1937. 1941. aasta suvel hävitas saatejaama taganev Punaarmee.