Ringhäälingumuuseum päästis hävimisest vana toruvaljuhääldi

Eesti ringhäälingumuuseum lasi restaureerida Jõgevamaalt leitud 1920. aastatest pärit toruvaljuhääldi ehk kõvasträäkija.

Elumaja pööningult prahi seest üksikosadena leitud valjuhääldi jõudis muuseumisse nii halvas seisus, et tuli kaaluda, kas arvata ese muuseumi kogusse või sellest loobuda. Kuna selliseid raadio algusaegadest pärit valjuhääldi näiteid oli muuseumi kogus vaid kaks, otsustati see  siiski põhikogusse vastu võtta ja restaureerida.

Restaureerimistööd teostas Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut. Tööde hulka kuulus valjuhääldi korpuse elektrolüütiline töötlus, korrosioonipesade mehaaniline töötlus, keemiline puhastus, värvi ja polükraamse kirjaga värvitud ala taastamine ning konserveerimine.

Üle tuhande euro maksnud retsaureerimise kulud katsid AS Levira, Türi Vallavalitsus, AS Postimees Grupp, Eesti Rahvusringhääling, AS Taevaraadio ja TV3.

Alates kuueteistkümnendast jaanuarist on restaureeritud kõvasträäkija muuseumi püsinäitusel kõigile uudistamiseks.