Radioola Estonia 3

Muuseumiöö Eesti Ringhäälingumuuseumis 14. mail

14. mail toimub järjekorras kaheksas üle-eestiline muuseumiöö, mis sel aastal kannab pealkirja “Öös on laineid”. Eesti Ringhäälingumuuseum on muuseumiööl avatud kell 18-23 ja sissepääs on kõigile tasuta.

Ringhäälingumuuseumi salvestustoas pannakse muuseumiööl „eetrilainete püüdmiseks“ tööle radioola Estonia-3, milliseid raadiotehas „Punane RET“ valmistas ajavahemikul 1962-64 kokku 23 717 eksemplari. 12 lambiline, 8 laineala ja eraldatud akustilise süsteemiga kõrgema klassi radioola oli 1960.aastate esimese poole üks uhkemaid, mille kohta reklaamis öeldi, et see „omab meeldiva ajakohase kujunduse ja sobib moodsaisse elu- ja tööruumidesse.“

Muuseumiöö külaliseks on insener Mati Tähemaa, kes seekord püüab majapidamisnööri, vett, akvaariumi, elektrimootorit, pingeregulaatorit ja muid käepäraseid vahendeid kasutades raadiolained nähtavaks teha.