Külastuspiirangud

Hea külaline!

Lähtuvalt Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest palume alates 26.08.2021 muuseumi külalistel esitada COVID tõend vaktsineerimiskuuri läbimise, haiguse läbipõdemise  või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Oma nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastased noored.

COVID tõendit esitamata ei saa külaline muuseumisse siseneda.

Palume mõistvat suhtumist!

Täpsem info: www.kriis.ee