Külastuspiirangud

Hea külaline!

Selleks, et tagada külaliste nakkusohutus, saab vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusele muuseumi ruumides viibida ühe alljärgneva tõendi esitamisel:

  • COVID-19 vaktsineerimiskuuri tõend
  • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend (kuni 6 kuud peale läbipõdemist)

COVID tõend kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

Palume mõistvat suhtumist!